M a n t r y

- z p ě v n í č e k -

(verze 2011)

I. S A N S K R T


Mantry, stótry a bhadžany jsou pro přehlednost seřazeny podle božstev, kterých se týkají, a pak podle abecedy. Česká transkripce usnadňuje výslovnost.

Krišna a Rádhá, Ráma a Sítá, Višnu a Lakšmí:

ačjutam kéšavam ráma nárájanam
krišna damódaram vásudévam harim
šrídharam mádhavam gópiká vallabham
džanakí nájakam rámačandram bhadže

překlad: 
Oslavuji Pána Krišnu (Ačjutu, Kéšavu, Dámódara, Vásudévu, Hariho, Šrídhara, Mádhavu, Gópiká Vallabhu - milence gópí) a Pána Rámačandru, manžela Džanakí (Síty). (bhadžan)
komentář 1: 
Džaja Šrí Krišna.

džaja džagadíša haré

překlad: 
Sláva Pánovi světa, Harimu (Višnuovi). Celý bhadžan: http://www.mandir.at/131.0.html

džaja rádhá-mádhava kuňdža-bihárí
gópí-džana-vallabha giri-vara-dhárí
jašódá-nandana bradža-džana-raňdžana
jamuna-tíra-vana-čárí

překlad: 
Sláva Rádě a Mádhavovi, který se baví (bihárí) v loubích mezi keři (kuňdža), těší (vallabha) pasačky (gópí), drží (dhárí) nejlepší z hor (giri vara) - Góvardhan, je synem (nandana) matky Jašódy, potěšením (raňdžana) obyvatel Bradži (bradža-džana) a toulá se (čárí) v lesích (vana) na březích (tíra) řeky Jamuny.
popis: 
Vzývání Rádhy a Krišny. V ISKCONu se zpívá před každou lekcí ze Šrímad Bhágavatamu a Bhagavad gíty.

džaja šrí krišna čaitanja prabhu nitjánanda šrí advaita gadádhara šrívásádi gaura bhakta vrinda

překlad: 
Sláva Šrí Krišnovi Čaitanjovi, Prabhuovi Nitjánandovi, Šrí Advaitovi, Šrí Gadádharovi, Šrí Šrívásovi a všem bhaktům Pána Gaury (Šrí Čaitanji).
popis: 
Paňča tattva mahámantra z gaudíja vaišnavské sampradáji.

džaj rádhé džaj rádhé
džaj šrí krišna bolo
džaj rádhé džaj rádhé
džaj šrí krišna bolo
džaj rádhé

překlad: 
Slává Rádě, sláva Krišnovi. (bhadžan)
popis: 
Krišna a Jeho milovaná Rádhá (šakti) jsou zpodobením radosti a mládí.

gópála bolo hari góvinda bolo
góvinda bolo hari gópála bolo
rádhá raman hari góvinda bolo

překlad: 
Zpívej jména Gópála, Góvinda a Rádhá Ramana. (bhadžan)

gópála gópála
dévakí nandana gópála dévakí nandana gópála
dévakí nandana gópála dévakí nandana gópála

překlad: 
(Zpívej jména) Gópála, syn Dévakí. (bhadžan)

góvinda hari gópála hari
(hé) prabhu dínadajála hari

překlad: 
(Zpívej jména) Góvinda, Gópála, Hari, Prabhu Dínadajála (Pán, který je soucitný k trpícím). (bhadžan)

góvinda džaja džaja
gópála džaja džaja
rádhá ramana hari
góvinda džaja džaja

překlad: 
Sláva Góvindovi, Gópálovi, Rádhá Ramanovi, Harimu. (bhadžan)
komentář 1: 
Nevím, co mantra znamená, ale hezky jí zpívá Kula Shaker na jednom svém albu - styl india-rock.

góvindam ádi purušam
tam aham bhadžámi

překlad: 
Góvindo, původní osobo, Tebe uctívám.
popis: 
Vzývání Krišny z Brahma samhity.

hare krišna hare krišna
krišna krišna hare hare
hare ráma hare ráma
ráma ráma hare hare

překlad: 
Ó Krišno (nejpřitažlivější), ó Rádho (vnitřní energie Boha), ó Rámo (zdroji vší blaženosti), prosím dovolte mi Vám sloužit.
popis: 
Slavná mahámantra oblíbená po celé Indii nejen mezi vaišnavy. Je uvedena v Kali santarana Upanišadě a doporučována jako očišťující a osvobozující prostředek v současném věku Kali. Pravidelným zpíváním člověk očistí mysl a odhalí své pravé já. Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí uvádí význam bližší obsahu mantry: Ráma označuje Krišnu jako Rádhiká Ramanu Rámu, tj. toho, který těší Šrí Rádhiku, svoji vnitřní šakti.
komentář 1: 
Gaudíja vaišnavští áčárjové jako Gópál Guru Gósvámí, Džíva Gósvámí a další k ní napsali podrobné výklady. http://www.veda.harekrsna.cz/encyclopedia/sastras-studies2.htm#4

haré rám rám rám
sítá rám rám rám
haré rám sítá rám
sítá rám sítá rám
rám rám sítá rám

překlad: 
(Zpívej jména) Ráma a Sítá. (bhadžan)

kódanda ráma pahi kódanda ráma
pattabhi ráma pahi pattabhi ráma
hara hara ganga šiva ganga
šankara ganga džaj panduranga

překlad: 
Chraň mě, Rámo s lukem. Chraň mě, Rámo na trůnu, ničiteli vesmíru (v podobě Šivy), zdroji Gangy, tvůrce klidu a štěstí. Sláva Tobě, šiřiteli bílého světla. (bhadžan)
popis: 
Chrání a koná zázraky.

mukunda mádhava góvinda ból
kéšava mádhava hari hari ból
rám rám ból rám rám ból
krišna krišna ból krišna krišna ból

překlad: 
Znovu a znovu pronášejte jména Pána Krišny - Mukunda, Mádhava, Góvinda, Kéšava, Hari. Zpívejte Ráma. Zpívejte Krišna. (bhadžan)

nitja nitja sundara mukháravindam
náče re nandalála nandalála
náče re nandalála nandalála
bhakton  ke rakhaválá nandalála
gópion ke gópála nandalála
mírán ká mataválá nandalála

překlad: 
Tvář Pána je neustále nádherná jako květ lotosu. Syn Nandy tančí, chrání své oddané, je Gópálem všech gópích a milencem Míry Báí. (bhadžan v hindštině)

óm mangalam bhagaván višnu
mangalam garudadhvadža
mangalam pundaríkákša
mangalájatano harih

překlad: 
Pán Višnu je velmi příznivý, má vlajku se znakem orla Garudy a oči jako bílý lotos. On sám je posvátným místem.
popis: 
Oslavné vzývání.

óm namo bhágavaté vásudévája

překlad: 
Poklony Tobě, všepronikající Pane.
popis: 
Višnu mantra. Přináší radost z činnosti, osvobozuje mysl.
komentář 1: 
Používána jako mantra na středu.
komentář 2: 
Klaním se Tomu, jenž žije v srdcích všech bytostí. (Luki)

óm namo nárájanája

překlad: 
Poklony Tobě, Pane Nárájane.
popis: 
Višnu mantra. Dává nekonečnou sílu, štěstí a blaženost a osvobozuje od neštěstí (mantra na neděli).

óm púrnam adah púrnam idam
púrnát púrnam udačjaté
púrnasja púrnam ádája
púrnam evávašišjaté

překlad: 
Óm. Pán je úplný. Úplný je také tento svět. Pokud se z Úplného oddělí jakákoliv část, bude úplná a zbytek bude také úplný.
popis: 
Šánti mantra Šukla Jadžur Védy.

óm rám džaja rám džaja džaja rám

překlad: 
Sláva Rámovi. (bhadžan)

óm sad čid ánanda parabrahma purušóttama paramátmá šrí bhagavatí sametha šrí bhágavate namaha

překlad: 
Poklony Pánu Višnuovi, který je věčný, vědomý a blažený, svrchovaná realita, svrchovaná bytost, Nadduše, Bhagavatí (šakti) a Bhagaván (šaktimán).
komentář: 
Tato mantra má sílu uzdravovat. Probouzí Boží Přítomnost ve vašem srdci, dává prožitky Kosmického Vědomí a léčí mnoho nemocí. Aktivuje adžňá čakru (6. čakra, tzv. Třetí oko) a Sahasrára čakru (7.čakra, tzv. Korunní). (irena)

pánduranga hari pánduranga murári
pánduranga pánduranga pánduranga hari
pánduranga hari pánduranga hari
džaja džaja pánduranga hari
pánduranga pánduranga pánduranga hari

překlad: 
Sláva Tobě, Pándurango Hari, Pane vyzařující bílé světlo (Brahman), osvoboditeli. (bhadžan)
popis: 
Oslava Krišny. Tato mantra nás spojuje s čistým světlem Brahmanu a Krišnou, jeho zdrojem. Osvobozuje od potlačované a bouřící se sexuality.

rádhá svámí déva déví
rádhá svámí satjam

překlad: 
Rádho a Krišno, Bože a Bohyně, Vaše jména jsou Pravda.
popis: 
Oslavné vzývání Rádhy a Krišny.
komentář 1: 
Pri opakovani tejto mantry pocitujem silne mrazenie v tele a slabu bolest v oblasti ladvin. Mozete mi napisat viac o tejto mantre? (Bohus)

rádhé rádhé rádhé šjám
góvinda rádhé džaj šrí rádhé
góvinda rádhé rádhé šjám
gópála rádhé rádhé

překlad: 
Sláva Rádě a Šjámovi, Góvindovi, Gópálovi. (bhadžan)

raghupati rághava rádža rám
patita pávana sítá rám
sítá rám sítá rám
  bhadža pjáre tu sítá rám
raghupati rághava rádža rám
patita pávana sítá rám
íšvara alláh tere nám
sabkó sanmati dé bhagaván

překlad: 
Pán Raghuovy dynastie, král Ráma, ten, který osvobozuje pokleslé. Zpívej Sítá Rám. Bůh a Alláh jsou Tvá jména. Všem dej dobrou inteligenci, ó Pane. (bhadžan, část)
popis: 
Pro vítězství ducha nad egem, pro ochranu silou lásky, pro povznesení toho, co je utlačované.

ráma bolo ráma bolo bolo bolo rám
sítá bolo sítá bolo bolo bolo rám
hanumán bolo hanumán bolo bolo bolo rám

překlad: 
Zpívejte jména Ráma, Sítá, Hanumán. (bhadžan)

ráma lakšman džanakí
džaj bolo hanumána kí

překlad: 
Ráma, Lakšman a Džanakí (Sítá) děkují Hanumánovi. (bhadžan)

satjena labhjas tapasá hjéša átmá
samjag gjánena brahmačarjena nitjam
antah šaríre džjótir majó hi šubhró
jam pašjanti jatajah kšína dóšah

překlad: 
Nadduše, Pán Višnu, zářící bílým světlem vždy setrvává v srdci. Je dosažen pravdou, askezí, poznáním a celibátem. Bezchybní asketové Jej mohou vidět. (Mundaka Upanišad 3.1.5)

sijá svámí kí džaj, pjáre rághava kí džaj
bolo hanumán kripálu kí džaj džaj džaj

překlad: 
Sláva Pánu Síty! Sláva milovanému Pánu Rámovi! Sláva milostivému Pánu Hanumánovi. (bhadžan)

šivam šantam ídjam
 varam lókapálam
 parabrahma lingam
bhadžé pandurangam

překlad: 
Oslavuji Tebe, Krišno-Vitthale, který jsi klidný, ochránce celého světa, symbol nejvyšší transcendentální reality, bůh bílého světla.
popis: 
Část 4. verše Panduranga aštaky od Ádi Šankaráčárji. Přináší klid a mír a chrání celý svět.

šrí krišna góvinda haré muráré
hé nátha nárájana vásudéva

překlad: 
Oslava Pána Krišny. (bhadžan)

šrí rámačandra kripálu bhadža mana harana bhava bhaja dárunam
nava kaňdža lóčana kaňdža mukha kara kaňdža páda kaňdžárunam

kandarpa aganita amita čavi nava níla nírada sundaram
pata pitá mánahun tadita ruči šuči naumi džanaka sutá varam

bhadža dínabandhu dinéša dánava daitja vamša nikandanam
raghunanda ánanda kanda kóšala čanda dašaratha nandanam

šira mukuta kundala tilaka čáru udára anga vibhúšanam
ádžánu bhudža šara čápa dhara sangráma džita khara dúšanam

iti vadati tulasídása šankara šéša muni mana raňdžanam
mama hridaja kandža nivása kuru kámádi khala dala gandžanam

překlad: 
Modlím se k Pánu Rámačandrovi, Milostivému, který zbavuje všech životních nebezpečí. Má oči jako čerstvý lotos a obličej jako lotos a také nohy a ruce má jako růžový lotos.
Ráma je krásnější než všichni Kandarpové (bohové lásky) a nad Jeho postojem se tají dech. Na Jeho těle, které má barvu bouřkového mraku, vypadají Jeho žluté šaty jako blesky. Jeho manželkou je dcera krále Džanaky.
Modlím se k Němu, protože On je bratrem všech chudých, je Pánem dne, ničitelem krutých démonů. Přináší radost Raghuovu rodu, je sluncem Kóšale a těší svého otce Dašaratha.
Klaním se svatému Rámovi. Hlavu Mu zdobí koruna a náušnice. Jeho krásné tělo ještě zkrášluje tilak na čele. Ruce Mu sahají až ke kolenům a drží luk a šíp. Porazil démony Kharu a Dúšanu.
Tulsídás říká: Přináší štěstí do mysli Pána Šankary a světců. Ničí zlé, jako je Káma a ostatní. Nechť je neustále v mém srdci.
popis: 
Šrí Ráma árati od Tulsídáse. http://www.hindunet.org/alt_hindu/1995_Apr_1/msg00011.html

šrí rám džaja rám džaja džaja rám

překlad: 
Sláva Pánu Rámovi.
popis: 
Ráma mantra, také známá jako Táraka mantra. Je jako prám, který vás převeze přes moře zoufalství.  Pro vítězství lásky, nenásilného řešení konfliktů láskou, pro vyléčení z hněvu, chtíče a negativit. Otevírá srdce, probouzí lásku.

šuklámbaram dharam višnum
šašivaram čaturbhudžam
prasanna vadanam dhjájet
sarva vighnópa šántajé

překlad: 
Medituji o Pánu Višnuovi oděném v bílých šatech, zářícím jako měsíc, se čtyřmi pažemi a s tváří  příjemnou na pohled. Nechť odstraní všechny překážky v mém životě a dá mi klid mysli.
popis: 
Vzývání Višnua, všudypřítomného Nadvědomí. Úvodní sloka z proslulé litanie Višnu sahasránáma (1000 jmen Višnua).

tvam éva mátá ča pitá tvam éva
tvam éva bandhuh ča sakha  tvam éva
tvam éva vidjá dravinam tvam éva
tvam éva sarvam mama déva déva

překlad: 
Ty jsi matka, Ty jsi otec, Ty jsi bratr, Ty jsi přítel. Ty jsi poznání, Ty jsi hojnost - bohatství. Ty jsi pro mne vše, ó bože bohů. (árati)
popis: 
Podobně Bhagavadgítá 9.17, 10.15.

tathátam dharma goptáram
dharmam mánuša rúpinam
purušam šášvatam vandé
juga dharma vidhájinam

popis: 
Oslavuji Višnua, ochránce dharmy (věčných zákonů života), který je dharmou v 'lidské' podobě, věčnou osobou, která šíří juga dharmu (zákony pro danou jugu, kosmický věk).

Šiva:

džaja gaurí šankara džaja višvanáth
džaja párvatí pati (džaja) bhóle náth
bhóle náth bhóle náth
džaja párvatí pati (džaja) bhóle náth

překlad: 
Sláva Gaurí a Šankarovi strážci, sláva manželu Párvatí, velkému dárci. (bhadžan)
popis: 
Šiva (Šankara) a Párvatí (Gaurí), božští manželé, pečují o blaho a rozvoj lidstva.

hari óm šiva óm
 šiva óm hari óm
hari šiva šiva hari óm

překlad: 
Hari (Višnu) a Šivo, osviťte mé vědomí. (bhadžan)

hé šiva šankara namámi šankara
šiva šankara šambhu
hé giridžá pati bhavání šankara
šiva šankara šambhu

překlad: 
Ó Šivo, Šankaro, Šambhu, klaním se ti, ó Pane Giridži a Bhavání (Durgy). (bhadžan)

natarádža natarádža nartana sundara natarádža
šivarádža šivarádža šiva kámí prija šivarádža
čidambaréša natarádža pártipuríša šivarádža

překlad: 
Ó nejvyšší tanečníku, pane Šivo! Ó milovaný pane Párvatí, který dlíš v Čidambaram. (bhadžan)

óm namo šiva [1]
šiva šakti [2]
ádi šakti ádi šakti namo namo [3]

překlad: 
1 - Buď veleben Šivo, božské vědomí. 2 - spojení mužské a ženské polarity. 3 - Buď velebena prvotní energie, Bohyně.
popis: 
Propojovací mantra mužské a ženské energie. 1-zpívají muži, 3-ženy, 2-obojí.

óm namo šivája

překlad: 
Poklony Šivovi.
popis: 
Pro události nesoucí pečeť ducha tvořivé proměny. Vhodné k dokončení věcí. Ničí špatné sklony, hříchy a jejich účinky a dává átmašakti (mantra na pondělí).

óm namo šivája
šivája namo šivája nama óm
šivája namo nama šivája
šambhu šankara nama šivája
giridža šankara nama šivája
arunáčala šiva nama šivája

popis: 
Poklony Šivovi, Šankarovi, Šambhuovi, Giridžovi, pánu Arunáčaly.

sat čid ánanda rúpam šivó ham šivó ham

překlad: 
Poklony Pánu Šivovi, věčnému, vědomému a blaženému.
popis: 
Mantra srdce.

sat patim déhi paraméšvara

překlad: 
Šivo, požehnej (obdař) mě svatým manželem.
popis: 
Tato mantra slouží k nalezení životního partnera nebo k prohloubení již existujícího vztahu.

šivája nama óm
šivája namaha
šivája nama óm
nama šivája

překlad: 
Poklony Šivovi. (vzývání)

šiva šiva šiva šambho
šiva šiva šiva šambho
mahádéva šambho
mahádéva šambho

překlad: 
Šiva přináší mír, velký bůh. (bhadžan)

tryambakam jadžámahé
sugandhim pušti vardhanam
urvárukramíva bandhanán
mritjor mukšíja má mritat

překlad: 
Odevzdávám se tříokému Pánu (nebo: Pánu tří světů), Šivovi. Kéž mě dovede k božskému poznání, kéž mě osvobodí od smrti i nesmrtelnosti stejně jako je uzrálý plod přirozeně oddělen od svého stonku.
popis: 
Mahámrtjundžaja mantra nám pomůže regenerovat a obnovit vše, co je pro nás potřebné a blahodárné. Ponořením do očistného ohně bylo mnoho negativního v nás spáleno a odstraněno. Půda je připravena. Nyní přichází oživující déšť božského nektaru. Každý aspekt naší bytosti začíná v jeho proudu znovu klíčit a rozkvétat. Pro zachování života a překonání strachu ze smrti.
komentář 1: 
Alternativní překlad: "Uctívám tříokého Jednoho (Šivu), plného vůně, který udržuje při životě všechny bytosti. Kéž mne osvobodí od smrti pro věčnost, stejně jako je oddělena okurka od svého stonku."

Ganéša:

džaj ganéša, džaj ganéša, džaj ganéša déva
mátá džakí párvatí pita mahádéva

překlad: 
Sláva Ganéšovi, jehož matkou je Párvatí a otcem Mahádéva, Šiva. (bhadžan)

ganánám tvá ganapatim havámahé
kavim kavínám upama šravastamam
džjéštha rádžam brahmanám brahmanaspata
á nah šrinvan utibhih sída sádanam

popis: 
Vzývání Ganéše, odstraňovatele hmotných i duchovních překážek. (Rig véda 2.23.1)
komentář 1: 
Vyborne zazpivana je na CD Ivo Sedlacka - Mantry, cesty ke svetlu I. - v uvodni invokacni casti.
Jan Cambal ji zpiva pri akci "Tanec pro velky" viz. www.cambal.cz (kane mi z toho jedine radost ze sdileni informaci, tot vse, zadny jiny zisk:-)) (Adam)

ganéša šáranam šáranam ganéša

překlad: 
U Ganéše přijímám útočiště.
popis: 
Vyjadřuje důvěru v Ganéše, který odstraňuje překážky a pomáhá dosáhnout úspěchu.
komentář 1: 
zpívala jsem tuto mantru a ráda bych ji měla i na CD. Kde je můžu sehnat? (Jana)
komentář 2: 
Je na CD "Náš Bůh je Láska" Zlatky Schindlerové, kontakt lze najít přes Seznam. (Slyšela jsem to tady poprvé a je to velmi silný zážitek.) (Ma.)
komentář 3: 
Tato mantra je také na CD Medicine Buddha.
komentář 4: 
A do třetice, Jai Uttal ji nádherně ztvárnil na jeho cd Kirtan! The Art and Practice of Ecstatic Chant. Ganesha Sharanam! (Luki)

óm gam ganapatajé namaha
óm gam ganapatajé namaha
gaurí nandana gadžavadana
óm gam ganapatajé namaha
gaurí nandana gadžavadana
óm gam ganapatajé namaha

překlad: 
Poklony Ganapatimu, synovi Gaurí, bohu se sloní hlavou.
popis: 
Pomáhá začínat nové projekty, překonávat překážky a dosáhnout úspěchu.

óm guravé namaha
óm ganéšája namaha

popis: 
Mantry gurua a Ganéše. Dávají sílu, poznání a blaženost a odstraňují překážky (mantra na čtvrtek).

óm vakratundája húm
vakratundája dhímahi
ganéša avatára namaha

popis: 
Z Ganéša Purány. Vakratunda, jedna z podob Ganéše, posiluje vše, co bylo zlomeno a poničeno dlouhodobou negativitou. Dokáže držet na uzdě zlé démony, ale také závist, nenávist, lenost, závislost, apod. http://spiritualsoul.net/group/mantra/forum/topics/aum-vakratundaya-hum

Hanumán:

óm ham hanumaté namaha

překlad: 
Poklony Pánu Hanumánovi.
popis: 
Tradiční mantra s Hanumánovou bídža mantrou 'ham'.
Tato mantra plná síly přináší zářivé zdraví. Stimuluje imunitní systém a je zvlášť dobrá pro plíce a komunikaci.
komentář 1: 
Chtěla bych poradit kde a jak najít tuto mantru na cd.Velmi mě oslovila. Poradte. Radka
komentář 2: 
Milá Radko, tuto mantru najdeš například na jednom z CDček Henryho Marshalla. Bohužel nevím, na kterém z jeho CD to přesně je, tak se budeš muset trošku pídit. Hodně štěstí. (Martina)
komentář 3: 
ahoj Radka, tiez sa volam Radka a tato mantra je moja najoblubenejsia...mam ju na dvoj CD-henryho Marshalla, cd-B-hned prva je tam! (radka)

óm šrí hanumaté namaha

popis: 
Hanumánova mantra. Vysvobozuje z pout karmy (mantra na sobotu).

Skanda:

óm šrí subrahmanjája namaha

popis: 
Poklony Subrahmanjovi (Skandovi). Tato mantra dává slávu, sílu, vítězství nad nepřáteli a zlými duchy (mantra na úterý).

Déví:

ambá ambá džaj džagadambá
džaj bhuvanéšvarí
džaj džaj mukambá

překlad: 
Sláva tobě, matko a vládkyně vesmíru, jež ničíš démona Mukásuru. (bhadžan)
popis: 
Ochraňuje děti, chrání před veškerým zlem.

bhadžámi rádhám aravinda-nétrám
smarámi rádhám madhura-smitásjám
vadámi rádhám karuna-bharárdrám
tato mamánjásti gatir na kápi

překlad: 
Uctívám Šrí Rádhu s očima jako lotos; vzpomínám na Šrí Rádhu, která má ten nejsladší úsměv; oslavuji Šrí Rádhu, která se rozplývá soucitem; kromě ní nemám v životě žádné jiné cíle. (stótra)
popis: 
Rádhá je uctívána jako Ádi šakti, původní Bohyně, v několika vaišnavských sampradájách.
Autorem je Šrí Raghunátha dása Gósvámí, Stavávalí, Šrí-Višákhánandábhidha-stótram 131. Rádhá stótra od jednoho ze Šesti Gósvámích z Vrindávanu, blízkých následovníků Šrí Čaitanji Maháprabhua, gaudíja vaišnavská sampradája.

džaj durgá lakšmí sarasvatí
déví džagan mátá
mám páhi džagan mátá

překlad: 
Sláva Durze, Lakšmí, Sarasvatí, Božské matce. Matko vesmíru, ochraňuj mě.

džaja džaja déví mátá namaha

překlad: 
Poklony bohyni, Matce.
popis: 
Uctění bohyně, která je zdrojem veškerého života.

džaja džagadambe džaja džagadambe
džaja ganéša dží ki má ambe

překlad: 
Sláva vládkyni vesmíru. Sláva Ganéšově matce. (bhadžan)

džaja džagadambe džaja má durgá
mahá kálí durge namo namo
óm nárájaní óm

překlad: 
Sláva matce Džagadambě, Durze, Mahákálí, Nárájaní.

džaja nárájaní namo 'stu te
guru déva guru mátá haré haré
óm namo bhágavaté namo namo

popis: 
Sláva tobě, svatá matko Nárájaní, tvé jméno buď pochváleno. Jsi guru i matka.

džaja sarasvatí džaja sarasvatí džaja sarasvatí páhi mám
šrí sarasvatí šrí sarasvatí šrí sarasvatí rakša mám

popis: 
Sláva tobě, matko Sarasvatí, ochraňuj mě.
komentář 1: 
Ochranná mantra Šrí Sarasvatí, bohyně umění.

ja déví sarva bhútéšu
budhirúpéna samsthitá
namas tasjai namas tasjai
namas tasjai namo namaha

překlad: 
Poklony tobě, Bohyně, která setrváváš v podobě inteligence ve všech bytostech.
popis: 
Verš z Durga Saptašatí. Pro zvýšení inteligence. Celý text: http://www.anandamayi.org/ashram/Durga.htm

já kundendu tušára hára dhavalá já šubhra vastrávritá
já vína varadanda manditakará já švéta padmásaná
já brahmáčjuta šankara prabhritibhir dévaih sadá vanditá (nebo: púdžitá)
sá mám pátu sarasvatí bhagavatí nihšéša džadjápahá

překlad: 
Je světlá jako květy jasmínu, jako měsíc, jako sněhobílý náhrdelník, je oděna v bílém a její přenádherná ruka drží vínu, sedí na bílém lotosu, je neustále uctívána Pánem Brahmou, Pánem Višnuem, Pánem Mahéšou a ostatními. Ať mě tato bohyně Sarasvatí, která odstraňuje nevědomost, chrání.

óm aim hrím klím čámundájai viččhé namaha

překlad: 
Poklony Čámundě.
popis: 
Mantra se třemi tantrickými bídžami. Podle Varadá tantry označuje aim Sarasvatí, hrím Bhuvanéšvarí a klím  Mahéšvarí. Čámunda je hněvivá podoba Durgy, která stíná démony.
Pro dosažení tvořivé moudrosti, vznešeného bohatství, klidu a míru.

óm dum durgajé namaha
óm krím kálikájé namaha

překlad: 
Poklony bohyni Durze/Kálí, která ochraňuje před zlem.
popis: 
Déví mantry s tantrickými bídžami. Pomáhají překonat negativitu, nemoc a nespavost.

óm ma kálí kálí ma
durga déví namo namaha

překlad: 
Poklony matce Kálí, bohyni Durze.
popis: 
Dík matce za život a ochranu.

óm šrím mahálakšmjé namaha

popis: 
Poklony Mahálakšmí, bohyni hojnosti.
komentář 1: 
Pro zdraví, hojnost a prosperitu.
komentář 2: 
Mantra na pátek, dává blaženost a lásku.

sarasvatí mahálakšmí
durgá déví namaha

překlad: 
Poklony bohyni tvořivé inspirace, hojnosti a bezpečí.
popis: 
Pro rozvoj tvořivosti, hojnosti a dosažení bezpečí.
komentář 1: 
díky, hledala jsem to na internetu 3,5 hod., ale díky Vám se zdařilo!!! (Jarka)
komentář 2: 
Jedna z mých nejoblíbenějších. Probouzí velmi jemné pocity v člověku. Trpělivost růže přináší ;) (Ondřej)

satja nárájaní namo stu te
sarva mangala mangaljé

překlad: 
Poklony Lakšmí, bohyni pravdy (satja), zdroji všeho příznivého.

šakti kundaliní namo namaha

překlad: 
Poklony hadí síle.
popis: 
Pro povzbuzení hadí síly, aspektu Durgy.

šakti šakti dhanjavád
šakti šakti dhanjavád
šakti šakti ádi šakti
ádi šakti dhanjavád

překlad: 
Bohyně moci, díky ti, prvotní Bohyně moci, díky.
popis: 
Posiluje a učí být vděčný ženské energii.

Slunce:

amaterasu ómikami

popis: 
Amaterasu Ómikami je jméno sluneční bohyně v japonském šintoismu. Pomáhá řešit problémy, obtíže, nesoulad. Předem v myšlence poprosit o pomoc při řešení problémů. Poté mantra v pozici seiza. Pak poděkovat.

áditja hridajam púnjam sarva šatru vinášanam

překlad: 
Svaté slunce v srdci ničí všechny nepřátele.
popis: 
Jeden řádek ze začátku Áditja Hridaja stótry. Celý text o 30 verších (Rámájana 6.105):  http://www.veda.harekrsna.cz/library/aditja_hridaja_cz.rtf
komentář 1: 
Mantra je popsána včetně meditace v knize Ram Dasse Cesta uvědomění. Zpívám ji už několik let, dokonce jsme si ji s kamarády nahráli na CD a zpíváme ji vždy o slunovratech a rovnodennosti. Přináší radost všude, kde je momentálně smutno, malé děti na ni reagují většinou zklidněním (pláčou-li) a úsměvem. Vřele doporučuji, mám s ní ty nejlepší zkušenosti. (Mi.Š.)

nezařazené:

ánando ham ánando ham ánandam brahmánandam

překlad: 
Jsem radost (ánanda), radost Brahmanu.

aum tat sat aum

překlad: 
aum (óm) - absolutní realita, tat - to, sat - pravda

dhanjavád dhanjavád
dhanjavád ánanda

překlad: 
Posvěcené díky, posvěcené díky, posvěcené díky, radost.
popis: 
Pro radost z vděčnosti a odpuštění.

dhjána múlam guru múrti
púdža múlam guru padam
mantra múlam guru vákjam
mókša múlam guru kripá

překlad: 
Základem rozjímání je podoba Gurua, základem uctívání jsou lotosové nohy Gurua, základem manter jsou slova mistra, základem mókši (cíl, ke kterému všichni směřujeme, sjednocení s kosmickým Já, dosažení harmonie a věčné radosti) je Guruova milost.
                                            popis: Guru stótra.

džáta védase sunaváma sómam
arátí jató ni daháti védaha
sa nah paršadati durgáni višvá
návéva sindhum duritátjagnihi

překlad: 
Kéž Agni, Oheň, pro kterého získáváme sómu, stráví bohatství zlých nepřátel, kéž nás přenese přes překážky stejně jako loď přepluje oceán.
popis: 
Agnéja astra mantra (mantra očištění ohněm, Rig véda 1.99) nám může pomoci odstranit a "spálit" mnohé vnitřní překážky na naší cestě: nedobré činy a myšlenky dávné či blízké minulosti, podvědomé bloky a problémy mysli i negativní vlivy přicházející z našeho okolí. To vše nám často brání v otevření se hlubším dimenzím našeho já a může být překážkou v dosažení skutečného vnitřního míru.
http://manasataramgini.wordpress.com/2006/03/11/jatavedase-and-shredhi-vyavahara/

džjóty džjóty džjóty svajam
džjóty džjóty džjóty param
džjóty džjóty džjóty arul
džjóty džjóty džjóty šivam
váma džjóty sóma džjóty
vána džjóty džňána džjóty
máha džjóty jóga džjóty
váta džjóty náda džjóty
ema džjóty vjóma džjóty
eru džjóty víru džjóty
eka džjóty eka džjóty
eka džjóty džjotyjé

překlad: 
Ó světlo sebepoznání, absolutna, milosti, přízně, Šivy, Měsíce, božské, poznání, nebes, jógy, větru, zvuku, potěšení, oblohy, vycházející, životní, jediné světlo, dej nám světlo, ó světlo světel. (árati)

gurur brahmá gurur višnuh gurur dévo mahéšvarah gurur sákšát parabrahma tasmai šrí guravé namaha

překlad: 
Guru je Brahmá, guru je Višnu, guru je Šiva, guru je Parabrahma, Nejvyšší Já. Tomuto guruovi se klaním.
popis: 
Verš z Guru gíty Skanda Purány.

óm

popis: 
Óm je královskou mantrou. Symbolizuje prapůvodní vesmírnou vibraci, zdroj všeho projeveného. Ponořením do této mantry se noříme do samotného centra vlastního bytí.
komentář 1: 
Óm je prvotní vibrace, kterou začíná většina sanskrtských manter. Óm značí jednotu. Zpíváme-li Óm a necháváme-li je v sobě znít, pročišťujeme celé nitro, chráníme se před negativními vlivy a  odpoutáváme se od vnějšího světa, abychom mohli naslouchat moudrosti svého nitra.
komentář 2: 
Na počátku bylo slovo. Dle védské tradice tímto slovem byla právě tato mantra.
komentář 3: 
Óm je jednou z nejposvátnějších védských slabik, neboť představuje celistvost vesmíru a věčný vibrující zvuk Brahmanu, který jím prostupuje. Prapůvodně se mu říká šabdabrahma – zvuková forma Brahmanu. Óm tvoří tři hlásky a-u-m. Óm se zpívá na počátku a i na konci obřadů. Opakováním mystické slabiky óm získává člověk přístup k silám vesmíru a meditace na toto óm vede k osvícení a nesmrtelnosti.
komentář 4: 
O mantře "óm" se říká, že je zvukem, z jehož chvění vznikl vesmír, jeho vibrace prý drží atomy i svět pohromadě. Z posvátné slabiky se zrodili všichni bohové i smrtelníci. Síla óm prostupuje celým vesmírem, a proto je tato mantra také podstatou všech zvuků lidské řeči. Složité mantry, které sestávají z celých řad posvátných slabik, bývají často recitovány, aniž by se vědělo, co vlastně znamenají. Důležitý je jejich zvuk. Správným vyslovením jistých zvuků kněží svolávali bohy k účasti na oběti a měli tak vlastně nad bohy moc. Vše existuje ve formě určitého kmitání, vibrace; kmity o nižší frekvenci se jeví jako zvuk, o vyšší frekvenci jako světlo. Každý jedinec má svůj specifický kmitočet a rytmus, své pravé osobní "jméno", které je jménem jeho duše, každý předmět má své vibrace, a tedy i svůj zvuk, který vyjadřuje jeho povahu. Celý vesmír a každá jsoucí věc neustále vibrují v určitém rytmu.
komentář 5: 
Já myslím, že ÁÚM je lepší - při tom ten zvuk projde hezky plynule všemi čakrami. ÓM, to je skok zhora rovnou dolů, takové zbytečně hloupě uspěchané a o mnoho ošizené... (Jergon)

(óm) asató má sad gamaja
tamaso má džjótyr gamaja
mritjór má amritan gamaja
óm šántih šántih šántihi

překlad: 
Veď nás od nepravdy k pravdě, od temnoty ke světlu, od smrti k nesmrtelnosti.
popis: 
První tři řádky jsou z Brihadáranjaka Upanišady 1.3.28. Pomáhá duši v přechodu z tohoto života do dalšího. Vítá dítě na svět. Začíná novou fázi života.

óm bhúr bhuvah svaha
tat savitur varénjam
bhargó dévasja dhímahi
dhijó jó nah pračódaját

překlad: 
Meditujme o óm, božském prazvuku, z něhož povstaly tři říše, hrubá pozemská, jemnější nadzemská a jemná nebeská (bhúr bhuvah svaha). Uctívejme (varénjam) nejvyšší nepopsatelné božské Bytí, Brahman (tat), tvořivou, životadárnou sílu, která se projevuje i ve slunci (savitur). Meditujme (dhímahi) o zářivém světle (bhargó) Božím (dévasja), brahmadžjóty, které ničí všechnu tmu, všechnu nevědomost a všechny nectnosti. Ó Bože, vroucně Tě prosíme (jó nah pračódaját), nechť Tvé světlo osvítí naši mysl (dhí).
popis: 
Brahma gájatrí mantra je považována za vrcholnou védskou mantru. Její síla a působnost se promítá v mnoha dimenzích a její univerzální energie byla po tisíciletí majákem a inspirací pro nespočet generací. Tato mantra adresuje aspekt Světla, "Slunce vědomí", věčného zdroje našeho bytí (Savitá). Gájatrí mantra nám pomůže prozářit, harmonizovat a naplnit světlem všechny složky naší bytosti. Pomůže nám otevřít naše srdce i mysl jejich věčnému zářícímu zdroji. Slouží k rozpouštění negativní karmy. Ochraňuje, očišťuje (také potravu) a vede k osvícení.
Ve vaišnavských tradicích tuto mantru vyslovují jen ti, kdo do ní byli zasvěceni, pouze v mysli, třikrát denně.
Saí Bába radí zpívat ji třikrát nebo lépe devětkrát denně. Gájatrí lze také zpívat s džapamálou (růžencem o 108 korálcích). Lze ji recitovat libovolně často. Důležité je, aby byl počet recitací dělitelný třemi.
komentář 1: 
Alternativní překlad: Nechť jsou země, celý svět i nebesa osvícena úžasným Nejvyšším Světlem Pána Slunce a naše inteligence ať je inspirována.
komentář 2: 
Jiný překlad: Meditujme o slávě Stvořitele (Pána), který stvořil tento vesmír, který je hoden uctívání, který je vtělením vědění a světla, který odstraňuje všechny hříchy a nevědomost. Kéž osvítí náš rozum.

óm djauh šántihi
antaríkšam šántihi
prithví šántihi
ápah šántihi
óšadhajah šántihi
vanaspatajah šántihi
višvedéváh šántihi
brahma šántihi
sarva šántihi
šántir eva šántihi
sá má šántiredhíh
óm šánti šánti šánti

překlad: 
Óm, ať je mír v nebesích, v nadzemské oblasti, na zemi, ve vodě, v rostlinách, ve stromech, ve všech bozích světa, v Brahmanu, všude. Mír, mír, mír.
popis: 
Šánti mantra. http://www.hinduism.co.za/shanti.htm

óm sannó mitra san varunaha
sannó bhavat arjamá sanna indro brihaspatihi
sannó višnur urukramaha
namo brahmané namasté vájo
tvam éva pratjakšam brahmásí
tvam éva pratjakšam brahma vadišjámi
ritam vadišjámi satjam vadišjámi
tan mám avatu tat vaktáram avatu
avatu mám avatu vaktáram
óm šánti šánti šánti

překlad: 
Nechť jsou nám Mitra (slunce), Varuna (oceán) a Arjamá (pán předků) nakloněni! Nechť jsou nám Indra (vládce dévů), Brihaspati (guru dévů) a Višnu, který vykonal tři velké kroky (jako Vámana) nakloněni! Poklony Brahmanu (svrchované realitě). Poklony tobě, Váju! Jsi viditelný Brahman. Prohlásím tě za viditelný Brahman. Nazvu tě spravedlivým a pravdomluvným. Nechť On chrání gurua a mě! Óm mír, mír, mír!
popis: 
Šánti mantra z Taittiríja Upanišady. Tyto mantry navozují atmosféru míru a pokoje, přání dobra všem bytostem. http://www.telusplanet.net/public/swamiji/ashramprayerbk/shantimantras.htm

óm sarvatá sahu sukhi tháo
samatá sahu samáčaró
sarvatra divjatá vjápó
šánti sarvatra vistaró
óm šánti šánti šánti óm

překlad: 
Ať jsou všichni šťastní, ať jsou si všichni rovni. Ať božská radost naplní celý svět. Ať na zemi zavládne mír. Óm. Mír, mír, mír.
popis: 
Šánti mantra z džainistické tradice.

óm sarvéšám svastir bhavatu
sarvéšám šántir bhavatu
sarvéšám púrnam bhavatu
sarvéšám mangalam bhavatu
sarvé bhavantu sukhina
sarvé santu nirámaja
sarvé bhadráni pašjantú
má kaščid dukha bhág bhavet
óm šánti šánti šánti

překlad: 
Óm. Všem přízeň, mír, úplnost, blahobyt. Nechť jsou všichni šťastní a zdraví! Nechť všichni vidí v ostatních to dobré! Nechť nikdo netrpí a není smutný! Mír, mír, mír.
popis: 
Šánti mantra privoláva mier a zmierenie. Používa sa na dosiahnutie spirituálneho rozvoja, posilňuje koncentráciu mysle a obdarúva rozvahou a nekonečným pokojom.

óm satjam šivam sundaram

překlad: 
Óm (je) Pravda, Přízeň a Krása.
komentář 1: 
Také: "Já pravdu a lásku vyznávám."

óm šánti óm

překlad: 
Óm, mír.
popis: 
Dosažení individuálního i univerzálního míru. Pro dokončení duchovního snažení.

patním manoramam déhi
manovritta anusáriním

překlad: 
Posvěť mne krásnou manželkou.
popis: 
Pro nalezení ženské partnerky pro život.

prádurasthu ritam mitram
tatháta dháma dhímahi
dharmas sarvatra dívjatád

překlad: 
Kéž se Nejvyšší Pravda stane naším přítelem, kéž se všude rozzáří dharma.

satjam éva džajaté
satjam éva džaja déva
satjam éva džajaté

překlad: 
Pravda vítězí, sláva Bohu.
popis: 
Posiluje důvěru v konečné vítězství pravdy.

šubham astu sarva džagatam

překlad: 
Ať jsou šťastné všechny bytosti.
popis: 
Požehnání, které rozpouští ego.

buddhismus:

buddham šáranam gaččhámi
dharmam šáranam gaččhámi
sangam šáranam gaččhámi

překlad: 
Přijímám útočiště u Buddhy, přijímám útočiště u Dharmy, přijímám útočiště u sangy (řádu).
popis: 
Vzývání tří klenotů buddhismu.

gaté gaté páragaté
párasamgaté bódhi sváhá

překlad: 
Tomu, co je za vším, co je mimo vše, a dokonce i za tím, co je za vším, Osvícení, věnuji svůj zpěv.
popis: 
Vede nás od iluzorního vnímání sebe samých jako oddělených individualit a pomáhá uvědomit si, že jsme dokonalí, propojeni s veškerým životem ve vesmíru. Jejím poselstvím je zvěst, že nekonečnost a dokonalost je teď a tady, všude okolo nás. http://dsbc.uwest.edu/node/6211
komentář 1: 
Tato mantra pochází z Pradžňápáramitáhrdaja sútry. Překlad by měl znit asi takto: "Přecházel, přecházel, [až] přešel na druhý břeh, [až] se dostal na druhý břeh. Osvícení budiž sláva." Viz. Jádro transcendentální moudrosti (př. J. Kolmaš). DharmaGaia 1992, str. 25 a 29. Také Minařík, K.: Tajemství Tibetu 1. Canopus 1996, str. 393 a 399. (David)
komentář 2: 
"Dál / dál a dál / dál za nejvzdálenější břeh / Osvícenství, činím tuto nabídku."
Daleko na moři se potopil člun, který převážel buddhistické mnichy. Skupina těch, kteří přežili, si udělala vor a než aby čekali na smrt, společně veslovali a zpívali GATE GATE. A najednou byli všichni tak hluboko ponoření do této mantry, že aniž by pomysleli na to, co leželo před nimi, přenesli se zázračně jediným velkým záběrem vesel z chladného osamělého oceánu do soucitného Buddhova srdce. (Karolína)

óm ami déva hrí

popis: 
Mantra Buddhy Amitábhy, mahájánový buddhismus.

óm ám húm vadžra guru padma siddhi húm

popis: 
Vadžra-guru mantra. Tibetský buddhismus.
komentář 1: 
tibetská vyslovnost: óm áh hung bendza guru pema siddhi hung
Překlad: Očišťuji své tělo, řeč a mysl a prosím učitele o požehnání.
Mantra světce Padmasambhavy. Pomáhá v dosažení realizace.

óm mani padmé húm

překlad: 
Ó klenote v lotosu.
popis: 
Avalokitéšvara (Čenrezig) mantra, tibetský buddhismus. Opakování této mantry rozpouští všechny rušivé emoce, očišťuje tělo od ega a zdokonaluje šest druhů transcendentního jednání jádra osvícené mysli - štědrost, harmonické chování, vytrvalost, nadšení, soustředění, vzhled (péči o tělo). Mantra poskytuje mocnou ochranu před negativními vlivy všeho druhu a různými nemocemi.
komentář 1: 
ÓM je zložená z troch písmen - a, u a m. Tie symbolizujú nečisté telo, reč a myseľ vyznávača, a symbolizujú tiež čisté vznešené telo, reč a myseľ Buddhu. Všetci Buddhovia sú bytosti, ktoré boli rovnaké ako my a potom vďaka ceste dosiahli prebudenie. Buddhizmus netvrdí, že existuje niekto, kto by bol od počiatku oprostený od chýb a mal všetky dobré vlastnosti. Čisté telo, reč a myseľ sa pestujú postupným opúšťaním nečistých stavov a ich pretváraním v stavy čisté. Cestu k tomu naznačujú ďalšie štyri slabiky.
MANI znamená klenot. Symbolizuje faktory metódy - altruistický zámer dosiahnuť prebudenie, súcit a lásku. Ako je klenot schopný odstrániť biedu, je altruistický duch prebudenia tak isto schopný odstrániť biedu či ťažkosti cyklickej existencie a samotárskeho pokoja.
Dve slabiky slova PADME znamenajú lotos symbolizujúci múdrosť. Presne tak, ako lotos vyrastá z blata, ale nie je poškvrnený jeho špinou, je múdrosť schopná uviesť do postavenia bez protikladov, zatiaľ čo keby múdrosť nebola, protiklady by tu boli. Existuje múdrosť uvedomujúca si nestálosť, múdrosť uvedomujúca si, že ľudia nemajú stále Ja alebo podstatu, múdrosť uvedomujúca si odpútanosť od duality - to sú mnohé rozdiely bytia medzi subjektom a objektom - a múdrosť uvedomujúca si odpútanosť od nezávislej existencie. Aj keď je mnoho rôznych typov múdrosti, hlavný z nich je múdrosť uvedomujúca si prázdnotu.
Čistotu je potrebné dosiahnuť nedeliteľnou jednotou metódy a múdrosti symbolizovanú záverečnou slabikou HUM, ktorá naznačuje nedeliteľnosť. Podľa sútrového systému sa táto nedeliteľnosť metódy a múdrosti vzťahuje k múdrosti ovplyvnenej metódou a metóde ovplyvnenej múdrosťou. V mantrovom či tantrickom smere odkazuje na jediné vedomie, v ktorom je v plnej podobe obsiahnutá ako múdrosť, tak aj metóda ako jediná nerozlíšiteľná entita. (Slávka)
komentář 2: 
V celých osmdesáti čtyřech tisících částí Buddhova učení není nic, co by nebylo obsaženo v této Avalokitéšvarově šestislabičné mantře "Om Mani Padme Hum", a také vlastnosti mani jsou znovu a znovu opěvovány v sútrách a tantrách. Ať už jsme veselí nebo smutní, kdykoliv se uchýlíme k mani, Čenrezig na nás nikdy nezapomene, v naších myslích vyvstane spontánní oddanost a Velký Vůz (mahájána) bude bez námahy dosažen. (Dilgo Khyentse Rinpo)
komentář 2: 
Mani je v buddhismu nejpoužívanější mantra. Je dostupná komukoliv, kdo se cítí inspirovaný k tomu, aby ji zpíval. Není nutné mít zasvěcení od lámy (mistra meditace).
komentář 3: 
Sanskrt: Om Mani Padme Hum (mantra of Avalokiteshvara), tibetsky: Om Mani Peme Hung (mantra of Chenrezig). Více na http://www.dharma-haven.org/tibetan/meaning-of-om-mani-padme-hung.htm
(TeaBoy)
komentář 4: 
OM transformuje pýchu a egoismus
Ma transformuje závist a žárlivost
NI transformuje připoutanost a egoistické přání
Pad (Pä) transformuje nevědomost, zmatek a zaslepení
ME transformuje touhu a chtíč
Húm (hung) transformuje hněv a nenávist

óm muni muni mahámuni
šákjamuni sváhá

překlad: 
Poklony velkému mudrci, Buddhovi Šákjamunimu.
popis: 
Mantra Buddhy Šákjamuniho.

óm namo sarvah tathágata

překlad: 
Poklony všem takto jdoucím (tj. ve stopách Buddhy).

óm táre tuttáre ture sóhá

překlad: 
Obětuji (zelené) Táře.
popis: 
Modlitba k matce Táře, která osvobozuje od utrpení, zahání obavy a přináší úspěch. Tibetský buddhismus.
komentář 1: 
Toto je mantra Zelené Táry. Ochraňuje před utrpením a odstraňuje všechny překážky na duchovní cestě. Mantra Bílé Táry zní: óm táre tuttáre ture mama ájuh púnja džňána puštim kuru sóhá. (kamila)

Příprava mysli na osvícení

S přáním osvobodit všechny bytosti
budu se neustále ubírat k Buddhovi, dharmě a sanze
dokud nedosáhnu úplného osvícení.

Podnícen moudrostí a soucitem
dnes v Buddhově přítomnosti
vytvářím v sobě mysl plného probuzení
pro blaho všech cítících bytostí.

Dokud trvá prostor,
dokud trvají cítící bytosti,
dotud nechť trvám i já
a rozptyluji bídu světa.II. Č E S K É

Ať jsem šťastný,
ať jsem moudrý,
je mi dobře na světě.
Na co sáhnu, se mi daří,
ať mi láska rozkvete.
Ať mám zdraví,
ať mám sílu,
věčné mládí v radosti.
Přátele mám kolem sebe,
ať je to tak,
já to chci.

popis: 
:)

Ať mi láska, kterou cítím
nikdy v srdci nezchladne
ať se můžu brouzdat kvítím
ať v mých stopách nevadne.
Co mě tíží, co mě pletlo
ať s sebou dál nenosím
na mé cestě září světlo
o nic víc už neprosím.

komentář 1: 
Je to super (Malak)
komentář 2: 
Tak ta je fakt dobrá !!!!! (Dashan)
komentář 3: 
velice krasna, budem si ji zpivat pri pochodu om (hanina)
komentář 4: 
Je to krásně jednoduché, jako pro děti. (Růžena)
komentář 5: 
moc hezká, hned si ji přidávám do zpěvníku :-) (zuzi)
komentář 6: 
ooom.tiferet. (rolfík)
komentář 7: 
to je zmyslom nášho bytia, krásne (Jojka)
komentář 8: 
dá se někde sehnat nazpívaná? (irena)

Boží láska ať stále tě hýčká,
kéž tě Pán vždy provází
a světlo moudré nalézá v srdci tvém,
útulný domov svůj.

popis: 
Přání pro přátele. Adresujeme-li prosbu sobě, zpíváme v 1. osobě.
komentář 1: 
krásná:-) co sem ji slyšela, pořád si ji zpívám...
komentář 2: 
mám ji v podvědomí uloženou a tím je každý den plnější a krásnější (mreki)

Bůh je s námi všemi. Všichni jsme Jeho dětmi. On miluje nás a my milujeme Jeho.

popis: 
Používáme na naladění k božské energii.

Bůh Ježíš Nazaretský

popis: 
Při nádechu (Bůh) si představit, jak z nebe (vesmíru) přijimáme Boží energii (lásku) do celého těla přes 7.čakru (hlavu).
Při výdechu (Ježíš) si d l o u z e představíme, že z nás vychází energie, láska, kterou rozsvěcujeme vše kolem nás. Po krátké době se budete usmívat...
komentář 1: 
Tohle ze je mantra?
komentář 2: 
Jako mantru můžeme použít třeba i prosté slovo, které opakujeme do svého nitra (láska,...), nebo nějakou větu, která má pro nás význam. Ano, i toto může být mantra. (Ondřej)
komentář 3: 
mantra je slovo slov = bozi jmeno

Celým světem protéká jedna velká řeka
Celým světem protéká řeka veliká
Celým světem protéká bezejmená řeka
Nekončí a nevzniká řeka veliká

komentář 1: 
Je to cesky text k melodii pisne The river is flowing? Diky (Lenka)
komentář 2: 
Ne ne, to je originál, na konci má být nekonečná řeka a ne řeka veliká. A chybí zde celá škála manter, které se mezi tím zpívají. Ty mantry symbolizují jednotu všech náboženství, to je ona jedna velká řeka. Ale to si samozřejmě může zpívat každý, jak bude chtít. (autor)

Dej mi chuť k jídlu, Pane,
a taky něco, co bych jed´.
Dej mi zdravé tělo, Pane
a nauč mě s ním zacházet.
Dej mi zdravou mysl, Pane,
 vidět dobro kolem nás,
ať se hříchem nevyděsím
a napravím jej vždycky včas.
Dej mi mladou duši, Pane,
ať nenaříká, nereptá,
ať neberu příliš vážně
své pošetilé, malé já.
Dej mi humor, prosím, Pane
a milost umět chápat vtip.
Ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit.

popis: 
Modlitba (Thomas Moore).
komentář 1: 
Jak prostě řečeno vše, co člověk potřebuje k naplnění šťastného života. (MIlena)
komentář 2: 
Pěkná modlitba. Akorát to More se píše jen s jedním o, dovolil bych si připomenout...byl to kancléř anglického krále Jindřicha VIII. (ten, co měl osm manželek) a autor několika knih, mimo jiné proslulé Utopie. Těsně před popravou řekl katovi: "Klidně sekej. Já mám tenký krk." (Mostly Harmless)
komentář 3: 
Naozaj je to super modlitba. Je v nej všetko. Môže mi niekto napísať ako sa dostanem k spievanej verzii? Ďakujem Hav. (Jana Hav.)

Díky za toto krásné ráno, díky za každý nový den
Díky za vše, co je už za mnou jako těžký sen
Díky za vše, co zarmoutilo, díky za vše, co potěší
Díky, že vedeš mě má sílo cestou nejtěžší
Díky za všechny věrné druhy, díky, ó Pane, za Tvůj lid
Díky, že všechny křivdy, dluhy mohu odpustit
Díky za Tvé útočiště, díky za každý malý dar
Díky za všechno krásné, čisté, díky též za hudby dar

popis: 
Modlitba díkuvzdání.
komentář 1: 
V naší verzi se na konci ještě místo slov zpívá: Hale-hale-haleluja haleluja... a opakuje se.

Chvála Bohu, Ježíši Kristu, všem vyvoleným a Stvořiteli nebe, země a všeho živého i neživého. Pro mne na věky věků. Ámen.

popis: 
Mnou použivaná, když je mi těžce, nebo projíždím kolem kostela.

Jednou budem dál, jednou budem dál
Jednou budem dál já vím, já vím
Jen víru mít, doufat a jít,
Jednou budem dál já vím
Jenom žádný strach
Pomůže nám Pán
Půjdem s druhem druh
Budem svobodni
Budem v míru žít
Cíl je blízko nás
Jednou přijde mír
Už přichází mír

komentář 1: 
nezpívali to v červeném trpaslíku? super úlet (akolisek)
komentář 2: 
jj zpívali:-)))))
komentář 3: 
A nejspíš i leckde jinde - We shall overcome je dost známá americká lidovka. Ale jako mantra to docela vyzní...:-)

Jsem boží vůle, jsem boží vůle, jsem boží vůle.

komentář 1: 
Je to tak. Jen mi rozhodujeme o tom, jakým způsobem se skrze nás projeví Bůh. (Luděk)

Jsme jeden kruh, jsme jeden kruh, bez začátku a bez konce.

Každý den Pán mi sílu dává
písní mou je můj Pán.
On se stal mým spasením,
když kráčím s Ním, nemusím se bát.

popis: 
píseň z Taizé

Když snáší se noc
a slunce zapadá
jen málo času zbývá

Ref.:
To nezpívám já
to nezpíváš ty
ta píseň se sama zpívá (2x)

Ať vyplouvá ven
jak loďka naděje
co člověk v sobě skrývá (Ref.)

Jak z nebe déšť
jak prameny z hor
proudí k nám voda živá (Ref.)

Láska má
to je krůpěj čisté rosy v kvítku
láska má
to je svatební dar lesních skřítků
láska má
to je hnízdo z teplé lidské dlaně
láska má
to je studánka, kam laně chodí pít

Láska má
to je světlo v mračnu beznaděje
láska má
to je zázrak, s nímž se věčnost děje
láska má
to je Boží dech na lidské skráni
láska má
to je chvíle, kdy se hvězdy sklání
k nám

popis: 
V. Neckář - Láska má

Lásko – Bože – Lásko

popis: 
Michal Burda, v souladu s dávným "národ sobě", přináší národu nejen Hnutí laskavých lidí, ale i původní českou mantru. Nemusíte se pídit po významu tajemných slov cizích manter. Naslouchejte svému srdci a zpívejte v kruhu rodinném, či s přáteli "Lásko – Bože – Lásko". Nechte mantru rozeznít laskavá srdce všech lidí žijících v naší čarokrásné zemi. Nechtějte, aby se svět kolem Vás změnil sám od sebe. Změňte ho vy sami svým srdcem. Buďte Láska. To je jediná možnost, jak šířit Světlo.
komentář 1: 
Tato tři slova se opakují na melodii celé české písně. Mantra se pravidelně zpívá o úplňku, v 19 hodin večer, aby byl vytvořen most přes celou naši republiku.
komentář 2: 
Na mantře Lásko Bože Lásko je už fascinující to, že se skládá ze sedmi lichých a ze sedmi sudých čísel – čili je v naprosté rovnováze – sedm jangových mužských čísel a sedm jinových ženských čísel = jednota, rovnováha, celistvost, dokonalá harmonie dvou doplňujících se energií. A dále – Bůh tvořil sedm dní, sedmička je tedy číslo dokonalosti. Výsledná čísla 11, 25, 22 nabízejí duchovní moudrost. Přinášejí obraz rovnováhy, vyrovnání protikladů, spravedlností pramenící z nalezení vnitřního klidu. Podněcují tvořivost, touhu pracovat pro jiné ve velkých rozměrech, v zahraničí i ve Vesmíru. Podporují vznik velkolepých idejí a až utopistických ambicí. (Lenka Poláchová)
komentář 3: 
Tanec pro ceskou mantru. Tancuju deset let Aramejsky Otcenas, Blahoslavenstvi a akce universalniho miru s ucitelkou Gitou Onne z Nemecka a Lidou Chrastanskou. V soucasne dobe jsem v USA, ale rada nekomu, kdo by tanec ceske mantry chtel vest, napisu, jak ji tancovat. Tancovala jsem ji nekolikrat v Opave a naposledy v Chorvatsku, kde jsem vedla malou skupinku zen, povidaly jsme si o barvach, meditovaly denne na vychod slunce a kazdou cakru. Napsala jsem take kratke povidani, jak prisla ceska mantra na svet a jak ji zena roztancovala. Ahojda Ria Fabry (Ria Fabry)
komentář 4: 
Jak jednoduché a krásné, děkuji, již nějaký čas mi přináší úlevu a mír. Děkuji (milena)
komentář 5: 
Velice energeticky kvalitní mantra. Díky autorovi za opravdový český klenot. Zdá se, že se opět začíná v naší staré dobré duchovní zemi dařit. Mějte se krásně miláčci. (vendis001)

Nebe modré za svým závojem zda ty skrýváš Pána mého?
Odhrň svůj závoj, nech mě uvidět Pána mého v srdci všech srdcí.

Ó Světlo věčné, nehynoucí
Tobě se klaním s vroucností.
Prozařuj mysl, cit i rozum
Vzývám Tě celou bytostí.

Prozařuj všechny buňky v těle,
Naplň je světlem, moudrostí.
Nechť splynou s Tebou oproštěny
Ode všech světských žádostí.

Tobě se celá obětuji
Nabízím síly, schopnosti.
Vzdávám Ti hold a věčnou chválu
Prosím za všechny bytosti.

Nechť jsou všechny bytosti štastny,
A nechť jsou všechny blaženy.
Nechť nepociťují více strasti
Neprožívají utrpení.

Prosím pomoz překlenout bolest
Vzniklou z lidského cítění.
Prosím pomoz přetvořit celou bytost
Dej Poznání a Osvícení.

popis: 
Modlitba Kristýnky Lédrové.
komentář 1: 
Výborná mantra, kdo ji složil, tomu čest. Konečně něco, co hledám. mír (Karolína)

Otče náš, všemohoucí Pane,
otevř nám svoje štědré dlaně.
Zveme Tě ku našemu stolu,
přisedni, budeme jíst spolu.

popis: 
(před jídlem)

Otvírám, Pane můj,
srdce své pro Tebe,
přijď už blíž, přijď už blíž,
aspoň jednou přijď už blíž.

Nenech mé dny odejít,
aniž bych Tě uviděl,
nocí dnem, nocí dnem,
hledám Tebe Pane jen.

Pane Bože, všichni svatí, všichni živí i mrtví, kterým jsem kdy v životě něco špatného učinila, prosím vás z celého srdce a hloubi duše - odpusťte mi to. Jsem jenom člověk, který mnohdy nedokáže domyslet svých činů. Hluboce toho lituji a ještě jednou vás prosím - odpusťte mi to.

Pane Míru, Tobě vzdáváme svoji sílu. Ať láska vzroste a válka ustane. Mír, světu mír.

popis: 
Zpívá se ke všem světovým stranám a po páté (víc lidí v kruhu) čelem do kruhu.

Pane můj, dej mi svoji sílu
vyřešit všechny věci v míru
dej mi ze své laskavosti
vždyť jsme tady jenom hosti
Na Zemi, na Zemi.

Pane můj, dej mi svoji sílu
vyřešit všechny věci v míru
dej mi ze své laskavosti
vždyť jsme tady jenom hosti
požehnej lásce v nás.

komentář 1: 
Překlad staré ruské pravoslavné písně, jehož autorkou je básnířka Alena Vávrová z Františkových Lázní.

Pane, Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou.

popis: 
Střelná modlitba hesychastické metody z ruské ortodoxní tradice.

Pane, nechť má mysl se podobá Tvé,
mé uši ať slyší jako Tvoje,
ať vidím tak, jak vidíš Ty
a činím tak, jak konáš Ty,
každý čin naplňuje láskou.

popis: 
Satja Sai Baba

Pastýři nespi, nespi
nad hlavou svítí hvězdy
jedna z nich je veliká
každý za ní utíká.

Co se to vlastně stalo
dítě se narodilo
kdo chce, ať se podívá
do Betléma do chlíva.

Běží tam velcí malí
každý z nich nese dary
to, co dneska můžeš dát,
vrátí se ti tisíckrát.

popis: 
Vánoční koleda Ivy - Tapi - Synákové.

PROSÍM
ať mám dost síly na vše, co mě ještě čeká,
ať mě pár překážek nevyleká.
PROSÍM
ať můžu ruku k dílu přiložit
a na straně dobra stále být.
PROSÍM
ať můžu pomáhat všem ze všech sil,
jen to smysl má, aby se život naplnil.
PROSÍM
ať můžu jít cestou poznání,
i když není bez vad moje chování
PROSÍM
ať se cestou mé ego rozpustí,
ať stvořitel mé chyby odpustí.
PROSÍM
ať jednou nastane ten den,
kdy moje srdce splyne s vesmírem.

komentář 1: 
To je úžasná mantra. Díky tomu, kdo ji složil. Má v sobě obrovskou sílu. Je to mantra pro každý den.
(PEJA)
komentář 2: 
taky se mi libi (marcela)
komentář 3: 
Je to krasne, citim se radostne, kdyz jsem si tuto mantru cetla, diky. Jarka
komentář 4: 
Cítím sílu slova - moc děkuji.

Příčinou jsi každé z příčin,
tvůrcem všeho stvořeného,
smyslem jsi Ty všeho bytí,
zjevného i neznámého.

Jediným jsi cílem všeho,
co my lidé dobře známe,
i toho však, co nám nikdy,
skryto býti nepřestane.

Džaja Rádhá Mádhava,
džaja, Rádhá Mádhava,
Hariból Hariból,
Hari, Hari, Hariból.

Rozvíjej se poupátko,
nejkrásnější z květů,
od rána až do noci
budeš vonět světu.

Láska jako květina
roste do poupěte.
Ten, kdo lidi miluje,
tomu nejvíc kvete.

popis: 
Rozvíjej se poupátko (z Pyšné princezny).
komentář 1: 
krásná písnička...mám 4 vnoučátka a všem jsem ji zpívala jako ukolébavku před spaním...a sami si ji vyžadovali. (Irena)

Slunce vstává nad horami,
všechno živé zpívá s námi,
ptáci, řeky, celý les,
píseň letí do nebes.

Zpívejme a radujme se,
všechno živé zpívá v lese
a kdo s námi nezpívá,
ten už umřel zaživa.

popis: 
Zpívejte s námi (z Pyšné princezny).

Štěstí nemusíš mít, když ho dáváš,
ono se odněkud vrátí
zkus úsměv tam, kde teď váháš
a nečekej, kdo ti ho splatí.

Buď jak kytka, která voní
pro všechny, kdo se k ní skloní,
jak slunce, které hřeje
a svítí všude tam, kde je.

Tady jsem, tady jsem, TEĎ A TADY jsem
Milovaná – Milující
Milovaný – Milující
Teď a tady jsem.

popis: 
Slovácká mantra z Uherského Hradiště.

Velká láska jak řeka, velká láska jak řeka
velká láska, ať plní duši mou,
Velká láska jak řeka, velká láska jak řeka
velká láska, ať plní duši mou.

Velká touha jak řeka ...
Velká víra jak řeka ...
Velká síla jak řeka ...

Vše, co třeba, Pán nám dá – chléb i srdce radostná.

Země je mým tělem, voda mou krví.
Vzduch je mým dechem a oheň mou duší.

popis: 
Jsme nedílnou součástí přírody. Utrpení jednoho druhu se projeví i na druhém. Chovejme se ke své Matce Zemi tak, jako se chová ona k nám. EL

Země, má země,
země, má země,
cítím, jak silně buší
tvé srdce ve mně.

popis: 
Vyjadřuje sounáležitost s planetou nebo s vlastí, uctívá živel země.


III. O S T A T N Í

alláh hú alláh hú

překlad: 
Alláh, On.

alláh'u'abhá

překlad: 
Bůh je nejslavnější.
popis: 
Zpívá se jako modlitba, pozdrav nebo ranní píseň.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis pecatoribus
nunc et in hora mortis nostre.
Amen.

překlad: 
Zdrávas Maria, milostiplná, Pán s tebou. Blahoslavená jsi mezi ženami a blahoslavený plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, matko Boží, oroduj (pros) za nás hříšné, nyní, i v hodině smrti naší. Ámen.
popis: 
Modlitba Zdrávas. Díkůvzdání Boží matce. Po modlitbě Otčenáš druhá nejpoužívanější katolická modlitba.

bismillah ar-rahman ar-rahim

překlad: 
Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
popis: 
V islámu úsloví přivolávající požehnání. Vhodné pro počátek jakékoliv činnosti.

Dinga ha dadanga
Ka numa tatanga
Ka numa sej kamaláka
Ka numa sej kama tatanga
Ka numa sej kamaláka

popis: 
píseň z radosti a pro radost, z Polynésie (?)

E physis te physei kratei,
E physis te physei nika,
E physis te physei terpetai.

překlad: 
Příroda přírodě vládne, příroda přírodě podléhá, příroda se z přírody raduje.
popis: 
Mantra do lesů, vod i strání. Pro obyčejné lidi, nejen pro ekology. Výrok filosofa Othanesa (v řečtině).

Gloria Gloria In Excelsis Deo
Gloria Gloria Haleluja Haleluja

překlad: 
Sláva na výsostech (nebi) Bohu.
popis: 
Latinská mantra pro vděčnost a pokoru.

Haleluja.

překlad: 
Budiž chvála.
popis: 
Díkuvzdání a oslava.

hej hej heja
hej hej hej

popis: 
Indiánská píseň k zahájení slavnosti.
komentář 1: 
...ale zajímal by mě pravý význam těch slabik a proč se to tak často zpívá u všech možných a hlavně medicinmanských rituálů - často jsem si zpíval s pocitem největší posvátnosti a konejšivé léčivosti...
(Dalibor Novák)
komentář 2: 
...opravdu jako nejvyšší lék! (Dalibor Novák)
komentář 3: 
ahoj sice nejsem odbornik, ale u vetsiny techto pisni se opakuji vsechny sloky nebo i bubnovani 4x, takze verim, ze i tato pisen v sobe bude mit zaklad anebo podstatu s planetou a s jejimi zivly. vyznam slabik vam nepovim, pac to muze byt pouzito jak pri samanskem, tak i treba pri svatebnim ci jinem obradu. vice vam urcite rekne nekdo z nasich euroindianu ::: http://www.indiani.cz/web/index.php
zatim ahoj a zpivejte si a mejte se krasne. (Martin )
komentář 4: 
Nemyslím, že se vše musí převádět do významu. Když to jen hlasitěji vyslovím, cítím, že se energie solaru posouvá až k jazyku. Myslim, že je to prostě pomůcka dostat ze sebe více energie a více jí vložit do jakéhokoliv rituálu...
Lidé se naučili vše překládat a méně naslouchat, nepřekládáme šamanské bubny ni zpěv tibetských mís a i lidé dělají občas zvuky jen tak dle pocitu:-D
Martin

hevenu šalom alejchen

překlad: 
Mír (šalom) přinášíme (hevenu) vám.
popis: 
Pro šťastné soužití v míru.
komentář: 
Z vlastní praxe mohu říci jen jedno - ,,nad míru povznášející". (Skeleton)

Ho ho nobody go home
eat no drink no
money have I not yet.
Everybody will be happy
dzum gali gali gali
dzum gali gali

překlad: 
Volný překlad: Hou hou domů nejdou, nejí, nespí, v kapse ani floka, zejtra na nás štěstí čeká, dzum gali...
popis: 
Indiánská ukolébavka, jinak je tato mantra známá též jako "bezdomovecká".
komentář 1: 
...jiní ji znají pod názvem "cigánská"... ;-)
komentář 2: 
http://www.czech-tv.cz/specialy/ceskysen/index.php?load=stahuj_pisen tady je ji kousek nazpivany, naprosto skvely (juneau)
komentář 3: 
Puvodne to vypada na izraelskou nabozenskou pisen. (derek)
komentář 4: 
Muzete ji take najit pod nazvem A-Soalin (Lool)

ho jomaho jovana
hajama hajam kenio vi

překlad: 
Výzva ke hrám.
popis: 
Tato indiánská píseň připomíná, že cílem hry není vítězství nad ostatními, ale radost.
komentář 1: 
Chtěla bych Vás poprosit, jestli by nešly mantry přehrát. (veronika)

hosana in excelsis
aleluja in excelsis

překlad: 
Hosana na výsostech (nebesích), aleluja na výsostech.
komentář 1: 
Mohla by jste mi prosím objasnit význam slova Hosana? Předem děkuji. (Lucka)
komentář 2: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hosana (Teaboy)

hine ma tov u ma nájim šévet achim gam jáchad

překlad: 
Jak dobré a příjemné je, sedí-li bratři spolu. (Jan.S.Harold)
popis: 
nebo: ...jsou-li bratři jednotni. Hebrejský hymnus ze žalmu 133 zpívaný během šábesu.
komentář 1: 
Hebrejština je nádherný jazyk. (Mostly Harmles)

huja huja hujaja

překlad: 
Radujme se, veselme se.
komentář: 
Zajímavá je podobnost s indiánským heja.

jabaširu wali allah
jabaširu wali allah
lá illáha il allah
lá illáha il allah

překlad: 
S radostí vnímám Boží přítomnost, není Boha krom Něj.
popis: 
K prožívání Boha v Jeho stvoření. (arabská)
komentář 1: 
Tento popěvek znám v překladu: Není Boha kromě Boha.Vidím Boha i v tobě. Dalo by se to takto překládat? (Nikola)

jemaja assesu assesu jemaja
jemaja olodo olodo jemaja

překlad: 

popis: 
Africká mantra. Jemaja je bohyně oceánu, je černé pleti, střeží tajemství dávné moudrosti ukrytá na dně moří, vzývá se při rituálech plodnosti a při léčbě ženských nemocí, je štědrou dárkyní života a hojnosti.

jisus christos níka

překlad: 
Ježíš Kristus vítězí.
popis: 
V řecké ortodoxní tradici se používá k překonání překážek, při nesnázích a jako ochrana.

jubiláte deo omnis téra
servité dominó in letícia
/: haleluja haleluja in letícia :/

překlad: 
Chvalte Pána celá Země, služte Pánu v radosti.
popis: 
Začátek žalmu 99. Zpívá se jako poděkování a u příležitosti svátků.

kejn ejnhóre

překlad: 
Nic ve zlém.
popis: 
Židovské úsloví v jiddiš. Kein (něm.: žádný), ajin ha-ra (hebr.: křivě se na někoho podívat).

kio-a-te leiňou leiňou moj-hoj-te
hajeno hajeno hajeno

překlad: 
Jsme všichni v jednotě se Sluncem, kráčíme v kruhu za ním. Nebo: Jsme jedno z nekonečných sluncí.
popis: 
Indiánská taneční píseň k poctě Slunce. Je skvělá, když se zpívá s bubny. Člověk cítí velkou nekonečnou sílu. Tedy aspoň já. Taky se dá pěkně zpívat ve vokálech. kamila

kwan seum bosal

překlad: 
Jméno bódhisattvy Kwan (Kuan) Jin.

kyrie eleison

překlad: 
Pane, smiluj se.
komentář 1: 
Později se z této mantry nějakým záhadným způsobem stalo "Krleš". Můžeme to nalézt ve staročeské modlitbě "Svatý Václave, pomiluj ny". (Salvator)

la 'iláha 'illá alláh
muhammad rasúl alláh

překlad: 
Není Boha kromě Boha, Muhammad je posel Boží.
popis: 
Šahada, islámské vyznání víry.

mi činkši nau pema hinzaie
mi činkši nau pema hinzaie
ate hejelo ate hejelo

překlad: 
Synu můj, uchop mne za ruku, pravil otec.
popis: 
Navozuje důvěru k otci. Indiánská.

Mother I Can Feel You
Under My Feet
Mother I Can Feel Your
Heart Beat

překlad: 
Matko, cítím tě pod svýma nohama. Matko, slyším bít tvé srdce.
popis: 
Pro pocit sounáležitosti s Matkou Zemí. Tradice wicca.

Return, return, return, return,
return to the water, to the fire and the air.

překlad: 
Vraťme se, vraťme se, vraťme se, vraťme se k vodě, ohni a vzduchu. Tradice wicca.

salvator mundi salva nos

překlad: 
Latinsky: Spasiteli Světa, spas nás.

Skřehout.

překlad: 
Profesor Řehout.
popis: 
Mantra programátora HTML, který si ulevuje při nekončící a stále se komplikující práci nad zdrojovým kódem. :)

someone singing my Lord - kumbaja
someone laughing my Lord - kumbaja
someone praying my Lord - kumbaja
someone loving my Lord - kumbaja

popis: 
Kumbaja znamená ve svahilštině: Jsem tady, přijď ke mně. (EL) "Come by, Yah." (Jan)

šalom chaverim šalom chaverim šalom
šalom adonaj šalom adonaj šalom šalom

překlad: 
Pozdravení přátelům, pozdravení našemu Pánovi.
popis: 
Upevňuje vztahy stejně smýšlejících lidí. Hebrejsky.
komentář 1: 
"Mír, přátelé".

šalom šalom šalom šalom
laj-la-laj-laj-laj

překlad: 
Pozdrav míru.
popis: 
Hebrejsky. Vyjadřuje touhu po klidu a radosti.

 šima šima šima šima šima šimaja

popis: 
Šima znamená v jazyku indiánského kmene Hopi 'láska'. Neustálým opakováním se probouzí v nás i v ostatních. EL
komentář 1: 
Nazpívala Deva Premal. (Katka)

te pacem domine
te pacem

překlad: 
Tobě mír, Pane.
popis: 
Latinsky. Přání klidu a míru. Zpívá se jako kánon.

Vším, čím jsem, ať k prospěchu je všem.

popis: 
Uvědomění si významu lidského bytí.

wende ja hó
wende ja
o-o-o-o hejo hejo
ja ja ja

popis: 
Pocta slunci. Poděkování za každý nový den. Děkuji, že mohu být svědkem nového rána.
komentář 1: 
Když jsem byl poprvé na mantrách, tak jsme tam zpívali tuhle mantru a mě se moc líbila. Je fakt super!!! (Gusta)
komentář 2: 
já to znám v jiné variantě: Wendyjáhou, wendyjáhou, wendeja, wendeja, heja heja hó hó já já já...
(Dalibor Novák)

Za vše, na co jsme myslet měli a nemysleli,
Za vše, co jsme říct měli a neřekli,
Za vše, co jsme udělat měli a neudělali,
Tě prosím Bože o odpuštění.

Zbavuji se všech svých závislostí, hořkosti, sebelítosti a zklamání a přijímám do svého života radost, dobro, lásku, štěstí, zdraví, mír, harmonii, celistvost a dokonalost, bohatství a blahobyt.

popis: 
Afirmace pro životní harmonii.

- gathered by TeaBoy © 2002 -

- edited and expanded by Jan@VEDA 2011 -