krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Kali-santarana Upanišad

om saha navavatu
saha nau bhunaktu
saha viryam karavavaha
tejasvi navadhitamastu ma vidvisavahai
om santih santih santih

"Kéž nás (gurua a žáka) Bůh ochrání. Kéž se můžeme oba těšit z plodů (této Upanišady). Kéž společně dosáhneme neochvějnosti. Ať je studium této (Upanišady) osvícením nám oběma. Ať nedáme najevo vzájemné opovržení."

harih om / dvaparante narado brahmanam jagama katham bhagavan gam paryatan kalim antareyam iti

"Na konci Dvápara-yugy, poté, co zcestoval svět, přistoupil Nárada k Pánu Brahmovi a otázal se: "Jak mohu překonat (ďábelské účinky) Kali-yugy?"

sa hovaca brahma sadhu prsto asmi sarvasrutirahasyam gopyam tacchrunu yena kalisamsaram tarisyasi

Brahmá řekl: "Položil jsi mi znamenitou otázku. Odhalím ti tajemství všech Véd, pomocí něhož můžeš překonat oceán samsáry plný špatných vlivů Kali-yugy. Toto tajemství musí být uchováno a ochraňováno."

bhagavata adipurusasya narayanasya namocaranamatrena nirdhrtakalir bhavati naradah punah papraccha tannama kim iti

"Prostým pronášením jmen původního Puruši, jímž je Bhagaván Náráyana, je člověk uvolněn ze spárů věku Kali." Nárada se znovu otázal: "Jaká jsou ta Náráyanova jména?"

sa hovaca hiranyagarbhah
hare rama hare rama rama rama hare hare hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare
iti sodasakam namnam kalikalmasanasanam natah parataropayah sarvavedesu drsyate

"Pán Brahmá řekl: (Tato Haré Krišna mantra:) Haré Krišna, Haré Krišna, Krišna Krišna, Haré Haré; Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré zničí šestnáct kal (pokryvů) jívy počínaje pránou, které vytvářejí závoj nevědomosti. Potom Nejvyšší Brahman vysvitne právě tak jako sluneční kotouč, když zmizí mraky."

punarnaradah papraccha bhagavan ko asya vidhiriti. tam hovaca nasya vidhiriti

Nárada se otázal: "Ó Bhagaváne, jaké předpisy nebo nařízení mají být následovány při zpívání těchto jmen?" Brahmá pravil: "Pro tuto mantru nejsou žádné předpisy."

sarvada sucirasucirva pathan brahmanah salokatam samipatam sarupatam sayujyatameti

"Neustálým zpíváním těchto jmen, ať v čistém či nečistém stavu, získá bráhmana čtyři druhy osvobození."

yadasya sodasikasya sardhatrikotirjapati tada brahmahatyam tarati / tarati virahatyam

"Pokud bráhmana zpívá tuto mantru šestnácti jmen jeden a půl násobně 10 000 000 krát, osvobodí se od hříchu zabití bráhmany. Překoná hřích zanedbání svého domácího ohně."

svarnasteyat puto bhavati / pitrdevamanusyanamapakarat puto bhavati

"Bude osvobozen od hříchu krádeže zlata. Bude osvobozen od přestupků proti předkům, Bohu a lidským bytostem."

sarvadharmaparityagapapat sadyah sucitamapnuyat / sadyo mucyate sadyo mucyate ityupanisat

"Rychle se osvobodí od hříchu zanechání všech náboženských povinností. Bude osvobozen ihned, bude osvobozen ihned. Toto praví Upanišada."

om saha navavatu
saha nau bhunaktu
saha viryam karavavaha
tejasvi navadhitamastu ma vidvisavahai
om santih santih santih

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/kali-santarana.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2017 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust Krishna.com, authors. CC-BY-SA Jan Mares