krishna.com | iskconnews.org | bbt.org

Mrazík - Ráma lílá s příměsí Krišna líly

bh. Jan, 8/2020

Toto je stručná folkloristická komparativní analýza známé ruské pohádky Mrazík. Je jednou z klasických slovanských pohádek založených na starých vyprávěních ("byliny" podle úvodního rčení "bylo-nebylo", jedná se o analogie Purán a Itihás) se společným metanarativem Rámájany: únos princezny negativní postavou (čaroděj či drak) a její záchrana princem s pomocí dalších postav v lidské i zvířecí podobě. Věčný pár se tak opět spojí.

Postavy a události jsou uvedeny v chronologickém pořadí. Komentáře vítány.

Ivan - Krišna/Ráma (Ádišaktimán)
charakter: síla, nezkušenost (hraje roli obyčejné džívy - Rámova nara lílá), vydává se na zkušenou, cestu (ajana > Rámájana) plnou překážek za nalezením Nastěnky, své věčné šakti

Nastěnka - Rádhá/Sítá (Ádišakti)
charakter: vzor kanjá dharmy (panenská čistota, krása, poslušnost vůči starším), díky tomu zastaví Slunce (uctivané Rádhou)

macecha Nastěnky - Džatilá/Kaikejí (pod vlivem její služky Manthary/Alakšmí)
charakter: arogance, dominance, kritika podřízených (manžela a Nastěnky)

Marfuša, její dcera - Kutilá, dcera Džatily
charakter: ošklivost, hloupost, lenost, pýcha, propadne v testu vaření (jedna z kvalifikací dharma patní), v Krišna líle kritizuje 'švagrovou' Rádhu

otec Ivana - Dašarath (otec Rámy)
charakter: submisivita, odveze Nastěnku do lesa, aby uvolnila místo nekvalifikované Marfuše, ale pak si to rozmyslí (Dašarath submisivně splnil přání Kaikejí poslat Rámu do vyhnanství, aby Jeho místo zaujal její méně kvalifikovaný druhorozený syn Bharata)

loupežníci - Kamsovi/Rávanovi asurové jako překážky na Rámově cestě
charakter: násilnost, hloupost, Ivan je přemůže vyhozením jejich kyjů na oběžnou dráhu, čímž dokáže svou nadlidskou totožnost.

děd Hříbeček - guru Ivana
charakter: nenápadnost (skrývání skutečné totožnosti před nekvalifikovanými osobami, tím se podobá Mistru Jodovi ve Star Wars, guruovi Luka Skywalkera, další verzi Rámy), testuje a trestá žáka, aby učil dharmu a trestal adharmu. Ivan v roli obyčejné džívy uspěl v testu gurua jen částečně - získal divja astru, božskou neomylnou zbraň, ale nepoklonil se guruovi, později je proklet degradací na polozvíře (medvědí hlava) s cílem poučení

Ivan darující minci žebrákovi, pronásledující sběračky lesních plodů a nesoucí slepou babku se snaží zlomit kletbu hmotnou pozitivní činností (karmou), ale dosáhne toho teprve když projeví soucit rozhodnutím přinést babce její hůl (vnitřní inspirací transcendující hmotnou sobeckou motivaci); též analogie rituálu přechodu (samskára) mladíka v muže

nápadník Marfuši a poté Nastěnky - Abhimanju ('manžel' Rádhy)
charakter: ošklivost, hloupost, materialismus, je hmotnou náhražkou jejího skutečného věčného partnera

baba Jaga - Bhadrakálí
charakter: škodolibost, ošklivost (skrývání skutečné povahy), magické schopnosti
Je to ugra rúpa Déví uctívaná lidskými obětmi (v sanskrtu "jága" či "jagja"). "Ivan strkaný do pece" je analogie pokusu obětovat Rámu a Lakšmana Bhadrakálí v podsvětí v Kamba Rámájaně. Předstírali, že nevědí, jak se nechat správně obětovat, zabili Mahirávanu a pokořili Bhadrakálí. Po přemožení pomáhá Ivanovi. V některých příbězích má dcery (Lakšmí a Sarasvatí) a spolu predstavuji tři hlavní aspekty Déví.

Nastěnka odvezená do lesa - Sítá ve vyhnanství

děd Mrazík - Varuna, vládce vodního živlu (vyrábí sníh), v anglosaském prostředí známý jako Wodan/Odin
charakter: guru a ochránce Nastěnky; v Kúrma Puráně je ochráncem Síty vládce ohně Agni, který projeví její hmotnou kopii (májá-Sítá) unesenou Rávanou, zde v podobě Nastěnky uspané silou berly a vlivem Ivanova prokletí z nevědomosti

zvířata (kocour a prase) pomáhající Ivanovi - vanarové pomáhající Rámovi

zlomení síly berly Ivanovou láskou - poražení Rávany a všech temných sil

cesta do ženichova domova (Ajódhji) a svatba

page url: http://www.veda.harekrsna.cz/encyklopedie/Mrazik_-_Rama_lila_s_primesi_Krisna_lily.htm
Please support us:  
 
© 2001 - 2021 VEDA - Bhaktivedanta Book Trust Krishna.com, authors. CC-BY-SA J. Mares (contact)